AKTUALIZACJA TS-WIN

1.Zasady publikowania aktualizacji przez producenta programu TS
2.Zasady instalowania aktualizacji przez Użytkowników programu TS
3.Sposób instalowania aktualizacji przez Użytkowników programu TS
4.Rozwiązywanie problemów technicznych podczas instalowania aktualizacji programu TS