PROGRAM "ZE" - AKTUALIZACJA do wersji 10.2

DATA WYKONANIA AKTUALIZACJI: 26.07.2016r.
Instalator jest przeznaczony dla tych z Państwa, którzy mają już zainstalowany program "ZE" i chcą dokonać jego aktualizacji.

Dla tych z Państwa, którzy nie posiadają programu "ZE" ale chcą za darmo wypróbować jego działanie przeznaczona jest strona instalatora początkowego

Jeżeli nie opłaciliście Państwo licencji na wersję 10.2, to instalacja jest płatna - opłata wynosi 15% wartości licencji rocznie liczone proporcjonalnie od daty ostatniej aktualizacji. Dla zabezpieczenia tej płatności licencja zostanie zamieniona na licencję ograniczoną czasowo do dnia 20.09.2016 r. W takiej sytuacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o dokonaniu aktualizacji, wówczas wystawimy Państwu fakturę a po jej opłaceniu odblokujemy licencję. Czasowe ograniczenie licencji nie powoduje żadnej utraty danych, na programie można normalnie pracować, jednak w przypadku nieopłacenia aktualizacji niemożliwe będzie wprowadzanie nowych dokumentów z datą późniejszą niż data ograniczenia licencji.

Aktualizując program "ZE" instalatorem znajdującym się na tej stronie, przed wykupieniem licencji na wersję 10.2, wyrażacie Państwo zgodę na podane wyżej warunki - w tym warunki cenowe

Jeżeli posiadacie Państwo opłaconą licencję na wersję 10.2, to instalacja jest darmowa - w szczególności powoduje odblokowanie licencji po jej opłaceniu


KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ I URUCHOMIĆ
INSTALATOR AKTUALIZACYJNY
PROGRAMU "ZE" - wersja 10.2

w przypadku braku opłaty za aktualizację do wersji 10.2 licencja zostanie ograniczona czasowo do dnia 20.09.2016 r.

Opis instalacji:
przed instalacją należy:
Ustalić folder "ZE" (w opcji "Księgowość: Podsumowania: Informacje techniczne" - pole "Katalog")
Wyłączyć "ZE" (opcja "Koniec pracy", program nie może być "schowany" w pasku, w sieci musi być wyłączony na wszystkich komputerach)
Wyłączyć z paska sterownik "PageScript" (ikona sterownika jest widoczna w prawym dolnym rogu ekranu, należy na niej kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu, które się pojawi wybrać "Exit")
Zarchiwizować folder ZE w celu zabezpieczenia bazy danych

w trakcie instalacji należy:
- W oknie "Wybierz docelową lokalizację" podać ustalony folder "ZE".
- pozostałe zapytania instalatora pozostawić bez zmian

po instalacji należy:
Uruchomić "ZE"
w oknie "DANE UŻYTKOWNIKA" sprawdzić wersję oraz datę modyfikacji programu
    Po prawidłowej instalacji musi tam być widoczna wersja:  10.2 i data: 26.07.2016
    symbol (b) za numerem wersji oznacza brak ważności licencji
    W takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować nas o dokonanej aktualizacji, w tym celu najlepiej sporządzić wydruk "Informacje techniczne" w opcji "Podsumowania (wydruki)" i wysłać go na fax (71)735-13-79 albo email

Lista zmian:

  1. Lista zmian wprowadzonych w wersji 10.2
  2. Lista zmian wprowadzonych w wersji 10.1
  3. Lista zmian wprowadzonych w wersji 9.9
  4. Lista zmian wprowadzonych w wersji 9.8

STRONA GŁÓWNA

Kontakt: tel: (71)735-13-70, fax: (71)735-13-79, kom: 602-124-347, e-mail: