FAQ TS-WIN: Zestawienie na wybranego kontrahenta

Artykuł wyjaśnia w jaki sposób w programie TS-WIN można sporządzić zestawienie ale w taki sposób, żeby dotyczyło ono tylko wybranego kontrahenta (lub grupy kontrahentów).

Zestawienia w programie TS-WIN zgrupowane są w menu górnym programu, w opcji „Zestawienia i wydruki”. Zestawienia są podzielone tematycznie na grupy:

  • Księgowe (rejestry VAT, informacje VAT-UE, rachunek wyników itp)
  • Płatnicze (analizy płatności, potwierdzenia sald)
  • Transportowe (rozliczenia kierowców i samochodów w transporcie własnym)
  • Spedycyjne (analizy zleceń, w tym rentowność)
  • Adresowe (adresy kontrahentów)
  • Inne

Zestawienia z grup: „Płatnicze”, „Spedycyjne” i „Adresowe” z natury rzeczy dotyczą rozliczeń z kontrahentami. W TS-WIN przyjęto ogólną zasadę, że każde z tych zestawień operuje na bieżącym widoku listy kontrahentów. Oznacza to, że:

  • jeśli wyświetlimy listę kontrahentów i na tej liście będą widoczni wszyscy kontrahenci, to zestawienia będą dotyczyły wszystkich
  • jeśli natomiast przed wykonaniem zestawienia nałożymy na listę kontrahentów jakikolwiek filtr, to zestawienia będą dotyczyły tylko tych kontrahentów, którzy są widoczni po nałożeniu filtra.

Powyższa zasada może zostać bardzo łatwo wykorzystana do przygotowania listy kontrahentów w taki sposób, żeby zestawienia dotyczyły tylko jednego, wybranego przez nas kontrahenta. Do tego celu wykorzystamy tzw. „filtr zaznaczenia

Filtr zaznaczenia jest szczególnym rodzajem filtra, którego działanie polega na tym, że z wszystkich pozycji tabeli pokazuje tylko te, które zostały wcześniej zaznaczone. Przykładowo jeśli chcemy żeby z całej listy kontrahentów program pokazywał tylko jednego kontrahenta, to wystarczą dwa kliknięcia w przyciski znajdujące się nad tabelą: „Zaznacz” i „Filtr zaznaczenia”. Schemat postępowania jest następujący:

1) Klikamy na przycisk „Kontrahenci” żeby wyświetlić listę kontrahentów
2) ustawiamy się na kontrahencie, który nas interesuje i klikamy w przycisk „Zaznacz” (kontrahent zaznacza się na liście na niebieskim tle)
3) po zaznaczeniu klikamy na przycisk „Filtr zaznaczenia” (w tym momencie program pokazuje tylko tego jednego kontrahenta a wszystkich innych ukrywa)
4) wybieramy opcję „Zestawienia i wydruki” z górnego menu i tworzymy zestawienia, które nas interesują. Możemy tworzyć różne zestawienia i analizy, dopóki jest nałożony filtr wszystkie one będą dotyczyć tylko tego jednego wybranego kontrahenta
5) po wykonaniu zestawienia odznaczamy kontrahenta klikając w przycisk „Odznacz
6) oraz zdejmujemy filtr klikając na ikonę Kasuj filtr

W tym momencie mamy przywrócony stan bazy sprzed założenia filtra zaznaczenia i możemy kontynuować normalną pracę.
Opisany schemat postępowania przedstawiamy na rysunku poniżej:

 

Inne uwagi praktyczne:

  • nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaznaczyć (pkt 2) kilku kontrahentów zamiast jednego. W takiej sytuacji zestawienia będą dotyczyły całej zaznaczonej grupy
  • oprócz filtra zaznaczenia można stosować również „klasyczne” filtry na kolumnę, np nałożenie filtra na kolumnę kraj: „Kraj=DE” przed sporządzeniem zestawień spowoduje, że zestawienie będzie dotyczyło tylko kontrahentów niemieckich