PROGRAM "ZE" - INSTALATOR POCZĄTKOWY

DATA WAŻNOŚCI LICENCJI: 20.09.2016r.
Instalator jest przeznaczony dla tych z Państwa, którzy nie posiadają jeszcze programu "ZE" ale chcą za darmo wypróbować jego działanie.
Wersja jest w pełni funkcjonalna, zawiera wszystkie opcje programu, jest ograniczona czasowo do daty ważności licencji podanej wyżej.


Aby zainstalować program wystarczy pobrać i uruchomić odpowiedni instalator z tabeli poniżej. W trakcie instalacji najlepiej nie zmieniać żadnych ustawień proponowanych przez instalator. Po instalacji na pulpicie komuptera pojawi się ikona: "ZE" (lub "ZE-KURSY") z której będzie można uruchomić program

INSTALATOR POCZĄTKOWY PROGRAMU "ZE"
pełny program na sprzedaż druków (zezwolenia, karty opłat drogowych)
plus moduły dodatkowe: "KURS" (szkolenia kierowców) i "NADR" (nadruki na zezwoleniach)

INSTALATOR POCZĄTKOWY PROGRAMU "ZE-KURSY"
program ograniczony do modułu "KURS" (kursy dokształcające kierowców)

Instrukcja obsługi programu "ZE"
instrukcja w zakresie sprzedaży kart opłat drogowych (format WORD)


STRONA GŁÓWNA

Kontakt: tel: (71)735-13-70, fax: (71)735-13-79, kom: 602-124-347, e-mail: