INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU
„NADR” - NADRUKI NA ZEZWOLENIACH

 

Od dnia 01 kwietnia 2007r. wchodzi obowiązek drukowania na sprzedawanych zezwoleniach nazwy i adresu przewoźnika. W związku z powyższym w programie „ZEZWOLENIA” wprowadzony został moduł „NADR”. Każde zezwolenie ma odpowiednie pola na nazwę i adres umieszczone w innym miejscu. Dlatego przygotowaliśmy specjalną opcję, która definiuje pozycję pól: nazwa i adres na każdym zezwoleniu. Pozycjonowanie wykonuje się w opcji „Konfiguracja: Biblioteka nazw druków: ZEZW – Zezwolenia”. Należy spozycjonować po kolei wszystkie typy zezwoleń na których będzie tworzony nadruk. Przykładowe okno dla jednego zezwolenia przedstawiono poniżej:

Proszę zwrócić uwagę na blok opcji na dole okna zaczynający się od słów „NADRUK NA ZEZWOLENIU”. Blok ten edytujemy klawiszem F4. Znajdujące się tam współrzędne (na przykładzie: 13,75,6,40 oraz 21,75,3,40) definiują rodzaj matrycy współrzędnych oraz położenie w tej matrycy pól: nazwa i adres przewoźnika na formularzu zezwolenia.

Zanim jednak przejdziemy do ustawiania marginesów warto najpierw wydrukować klawiszem F8 matrycę współrzędnych. Mamy do wyboru 6 matryc oznaczonych symbolami: N6, N8, W6, W8, S6, S8. Pierwsza litera oznacza rodzaj czcionki (Normalna, Wąska, Szeroka) a druga cyfra ilość wierszy na cal (6 – tradycyjny odstęp między wierszami lub 8 – wiersze bardziej ściśnięte). Każde zezwolenie może mieć inną matrycę, generalnie można przyjąć zasadę, że jeśli na zezwoleniu pola na nazwę i adres są duże, to stosujemy matrycę N6 a jeśli są małe, to W8. Wybraną matrycę należy wydrukować na czystej kartce i na tej drukarce na której będą realizowane nadruki na zezwoleniach.

Przykładowa matryca  (W8) wygląda tak:

Zaznaczone na niej obszary odpowiadają podanemu na pierwszym ekranie ustawieniu pól. Dla pola „NAZWA” pierwsze dwie liczby oznaczają współrzędne górnego i lewego (13 wiersz i 75 kolumna) rogu, 6 – wysokośc (ilość wierszy) a 40 długość (ilośc kolumn). W taki sposób przykładając martycę do druku zezwolenia można spozycjonować oba pola. Należy przy tym pamiętać żeby zdefiniowane obszary nie nachodziły na siebie, tzn. wiersz adresu nie może być mniejszy niż wiersz+wysokość nazwy.

Nazwa przewoźnika w programie ZE ma maksymalnie 72 znaki a adres maksymalnie około 100 znaków. Nie należy zatem definiować zbyt wysokich obszarów. W podanym przykładzie pole „NAZWA” ma 6x40=240 znaków. Wynika z tego, że można je np. zdefiniować od 16 wiersza i o wysokości 3 wiersze i też będzie dobrze wpasowane.

Po przyłożeniu matrycy do zezwolenia i po ustaleniu współrzędnych oraz rozmiarów pól należy odpowiednie liczby wpisać edytując okno klawiszem F4. Po wpisaniu zaleca się jeszcze wydrukować na czystej kartce test klawiszem F5. Test drukuje przykładowy napis wg wprowadzonych ustawień. W ten sposób należy spozycjonować wszystkie zezwolenia na których będzie tworzony nadruk. Drukując test proszę zwrócić uwagę czy zostały prawidłowo wydrukowane polskie litery pod koniec pola NAZWA. Jeżeli zamiast polskich liter są tam nieczytelne znaki, to należy zmienić czcionkę (opcja „CZC – Ustawienia czcionek” w menu wyboru drukarki) na taką, która zawiera polskie fonty. Poniżej przykładowy test:

Nadruki wykonuje się w trakcie wydawania zezwoleń albo już ich po wydaniu. W tym celu wystarczy na ustawić się na wydanym dokumencie i nacisnąć klawisz F4.

 

UWAGA!!! Pozycjonowanie trzeba zawsze powtórzyć po zainstalowaniu nowej drukarki na której będą nadrukowywane zezwolenia albo po zmianie parametrów wydruku w opcji „Konfig: Parametry techniczne”

 

Użytkownicy programu ZE w wersji 9.7 mogą zainstalować moduł samodzielnie przez internet na stronie:
www.jaxa.pl/ze/poprawka97

 

 

z poważaniem

Mirosław Rutkowski