Po zainstalowaniu wersji 9.9 programu ZE i pierwszym uruchomieniu programu, do biblioteki nazw druków zostaną automatycznie dodane wszystkie rodzaje winiet obowiązujących w 2009r. wraz z ich aktualnymi cenami sprzedaży. Nowe winiety są nazwane roboczo: "OPL4" (w odróżnieniu od "OPL3", które obowiązywały do końca 2008r.)

Procedura postępowania z nowymi drukami jest następująca:

 

1.      należy zaktualizować program ZE do wersji 9.9

Można to robić w dowolnym momencie (także w starym roku przed jego zamknięciem), gdyż program obsługuje zarówno stare jak i nowe typy winiet. Firmy, które otrzymały od nas płyty CD z wersją 9.9 programu ZE mogą aktualizować z płyt zgodnie z instrukcjami zawartymi wewnątrz okładki. Firmy, które nie otrzymały płyt mogą instalować ze strony: www.jaxa.pl/ze, zgodnie z zawartym tam opisem.

 

UWAGA!!! Należy pamiętać o tym, że instalacja ze strony www jest tymczasowa (bez licencji) i że później i tak trzeba będzie zainstalować ponownie wersję 9.9 z otrzymanych płyt CD. Natomiast instalacja ta umożliwia korzystanie z nowych opcji programu od razu bez oczekiwania na załatwienie formalności związanych z opłatą za nową licencję.

 

Firmy jednoodziałowe instalują do folderu docelowego ZE (folder docelowy można sprawdzić we właściwościach skrótu do programu ZE, który jest na pulpicie, w zakładce "Program" w polu "Katalog roboczy", zwykle jest to: C:\ZE)

 

Firmy wielooddziałowe, które mają magazyn centralny instalują również do magazynu centralnego (w trakcie instalacji do magazynu centralnego należy podać folder docelowy C:\ZE_CENTR). Jeżeli instalujemy z płyt CD, to dla magazynu centralnego i dla oddziałów są przeznaczona osobne, odpowiednio podpisane płyty. Jeżeli instalujemy magazyn centralny ze strony www, to należy podczas instalacji zamienić proponowany przez instalator folder C:\ZE na C:\ZE_CENTR

 

2.      Przed rozpoczęciem sprzedaży nowych winiet w nowym roku należy zamknąć rok w programie ZE. Służy do tego opcja "Narzędzia: Zamknięcie roku".

Zamykając rok należy podać:

Nazwa zamykanego okresu                    :  2008

Numeracja w nowym roku                       :  P  (pozostawic: od Początku)

Przenieść magazyn do nowego okresu    :  T  (pozostawic: TAK)

 

Ostateczne potwierdzenie zamknięcia     :  T  (zmienić na: TAK)

 

3.      Należy przepisać niewydane winiety starego typu „OPL3” na nowy „OPL4”.

Tą operację robimy tylko i wyłącznie w katalogu roboczym (2009), proszę pod żadnym pozorem nie robić przepisania winiet w zamkniętym katalogu na rok 2008. Należy wejść do magazynu (opcja "Zezwolenia: Magazyn") i jeżeli w magazynie są jeszcze jakieś niewydane winiety starego typu "OPL3", to należy nacisnąć "F9" i wybrać opcję:

A - ZAMIEŃ WINIETY: OPL3 NA OPL4

 

4.      Jeżeli domyślny typ druków jest ustawiony na „OPL3” to należy go zmienić na „OPL4”

Niektóre firmy mogą mieć ustawiony domyślny typ sprzedawanych druków na "OPL3". Proszę sprawdzić to w opcji "Konfiguracja: Parametry pracy: STAL - Parametry stałe: A - DRUKI (sposób wydawania)" i jeżeli tam w trzeciej linii jest ustawiony parametr:

...

Domyślny rodzaj druku....................: OPL3

...

to należy nacisnąć F2(edycja), przejść „Enterem” do tego parametru i zmienić go na OPL4 (pozostałe parametry b/z)