POPRAWKI I UZUPEŁNIENIA PROGRAMU "ZE"
Wersja: 10.1


Lista zmian, uzupełnień i poprawionych błędów w wersji 10.1:
  09.06.2009r.
 1. Obsługa nowego typu kart opłat drogowych wprowadzonych przez MT z dniem 10.06.2009r.

  14.01.2010r.
 2. Możliwość szybkiego podglądu i edycji rachunków z ubiegłego roku (kombinacja klawiszy Shift+F5 na liście kontrahentów)
 3. Możliwość zdefiniowania własnego nagłówka faktury (Parametry rachunków -> Sposób drukowania)
  UWAGA!! Opcja umożliwia wystawienie faktury za winiety z adnotacją, że sprzedawcą jest BOTM a Użytkownik programu jest jedynie dystrybutorem kart

  08.06.2010r.
 4. Dostosowanie modułu "KURS" do ewidencji szkoleń kierowców zawodowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r.)
  Zawiera ewidencję wszystkich rodzajów kursów: uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej a także ukończenie szkolenia okresowego zarówno dla przewozu osób jak i rzeczy.

  06.07.2010r.
 5. Nowe zestawienie do modułu "KURS" - "Rejestr do CEPiK", wymagany w przypadku szkoleń okresowych kierowców, zgodnie z Art.39e p.2 Ustawy o transporcie Drogowym
 6. Możliwość szybkiego skoku do formularza kierowcy z poziomu listy zaświadczeń przy pomocy kombinacji klawiszy "ALT+K"