POPRAWKI I UZUPEŁNIENIA PROGRAMU "ZE"
Wersja: 10.2

Lista poprawek:

  12.12.2010r.
 1. Nowa opcja "ZMIANY HURTOWE STAWEK -> VAT - ZMIANA STAWEK VAT" w menu "Konfiguracja" - umożliwiająca hurtowe przeliczenie wszystkich ustawień, szablonów, parametrów itp. danych zawierających stawki VAT na nowe wartości obowiązujące od 2011r.

  Na rysunku poniżej widać zaznaczoną opcję i wartości jake należy wpisać w okno które się pojawi po jej wybraniu:

  Konfig.: ZMIANA STAWEK VAT

  UWAGA!!!
  Przeliczenia nalezy dokonać w katalogu roboczym na 2011r. po uprzednim zamknięciu roku 2010  31.12.2010r.
 2. Nowa opcja "ZMIANY HURTOWE STAWEK -> COP - ZMIANA CEN WINIETY" w menu "Konfiguracja" - umożliwiająca hurtowe przeliczenie tych cen winiet, które zmieniły się od 2011 r.

  Na rysunku poniżej widać zaznaczoną opcję i przykładowe wartości jake należy wpisać w okno które się pojawi po jej wybraniu
  Na rysunku pokazano przykład dla winiety dla pojazdów 4osiowych, dobowej, Euro4 i wyżej (C4/Doba/E4), w 2011 r. należy analogiczne przeliczenie wykonać 4 razy po kolei dla wszytkich winiet dobowych oprócz autobusowych, czyli:
  C4/Doba/E4, C4/Doba/E3, C3/Doba/E4, C3/Doba/E3

  Konfig.: ZMIANA CEN WINIETY

  UWAGA!!!
  Przeliczenia nalezy dokonać w katalogu roboczym na 2011r. po uprzednim zamknięciu roku 2010  31.01.2011r.
 3. W związku z wymogiem stosowania na zezwoleniach białoruskich nadruku miejsca i daty wystawienia zezwolenia (zamiast samej daty jak dotychczas) wprowadzona została opcja parametryzowania nadruku zgodnie z opisem podanym na rysunku poniżej:

  Konfiguracja nadruku miejsca i daty wystawienia na zezwoleniu

  UWAGA!!!
  Przypominamy, że konfigurację nadruku przeprowadza się niezależnie dla każdego typu zezwolenia w opcji "Konfiguracja: Biblioteka nazw druków: ZEZW - Zezwolenia" - edycja: "Enter" i "F4" 4. Zwiększona długośc pola "Uwagi na rachunku" z 60 do 240 znaków

  30.03.2011r.
 5. Dostosowanie łącznika KHAN do RAKS-a do struktury VAT 23%