POPRAWKI I UZUPEŁNIENIA PROGRAMU "ZE"
Wersja: 9.8

Lista uzupełnień i poprawionych błędów:

  02.01.2008r.
 1. Poprawienie błędu: nieprawidłowe wyświetlanie kursów kierowców w zamkniętych katalogach
  09.06.2008r.
 2. Rozdzielenie kategorii prawa jazdy kierowcy na każdy kurs z osobna
  01.07.2008r.
 3. Nowe zestawienie w module KURS: Rejestr osób przeszkolonych
  23.07.2008r.
 4. Możliwość wydawania dokumentów z przeliczeniem ceny na walutę obcą
  13.08.2008r.
 5. Możliwość wydrukowania zestawienia kontrahentów z emailami
  10.12.2008r.
 6. Możliwośc wprowadzania pozycji ujemnych na fakturze (rabaty)