Program ZE

Moduł Cena netto (zł)
ZE – wydawanie i rozliczanie zezwoleń i innych druków 1 500
KURS – obsługa szkoleń kierowców zawodowych, drukowanie świadectw kwalifikacji 1 000
NADR – nadruki na zewoleniach 300
Oferta (opis modułów)