ZE (Rozliczanie zezwoleń na transport międzynarodowy)

program_ZE
ZE Wydawanie i rozliczanie zezwoleń na przewozy międzynarodowe, kursy dokształcające kierowców

Program ZE (ZEZWOLENIA) jest przeznaczony dla jednostek (zrzeszeń przewoźników), które pośreniczą w wydawaniu i rozliczaniu dokumentów potrzebnych przewoźnikom do prowadzenia działalności (zezwolenia, karnety TIR itp) oraz prowadzą kursy dla kierowców zawodowych

 


Program ZE zawiera:

 • biblioteki: kontrahenci (członkowie zrzeszeń), pracownicy, koncesje członków, rodzaje wydawanych druków
 • magazyn druków
 • wydawanie i rozliczanie druków z kontrahentem i z BOTM
 • dokumenty wydania, faktury (rachunki), noty obciążeniowe, ewidencja składek członkowskich
 • listy zwrotów dla BOTM
 • rozrachunki z kontrahentami, przelewy, kontrola salda
 • kontrola ważności koncesji członków
 • zestawienia i analizy: druki wydane, rozliczone, rozliczenie zakupu i sprzedaży, stan magazynu (także w innym dniu)
 • wydruki: faktura, nota obciążeniowa, pokwitowanie wydania, pokwitowanie zwrotu druków, pokwitowanie wpłaty składki
 • różne parametry pracy programu
 • bezpieczeństwo i ochrona danych: archiwizacja, hasła, lista uprawnionych operatorów

Moduły dodatkowe do programu ZE


MODUŁ KURS
Szkolenia kierowców zawodowych – ewidencja
Moduł przeznaczony dla ośrodków szkolenia kierowców służy do ewidencjonowania obowiązkowych kursów dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy.

Moduł „KURS” zawiera:
ewidencje wszystkich typów szkoleń (uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej a także ukończenie szkolenia okresowego zarówno dla przewozu osób jak i rzeczy)
ewidencje szkolonych kierowców dla każdego kursu
wydruk (w tym seryjny) świadectw kwalifikacji zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008r. z możliwością ustawienia czcionki, rozmiaru druku itp.
biblioteka kierowców z danymi personalnymi, danymi dokumentów (nr prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji itp.)

Moduł jest częścią programu ZE ale może być zakupiony i pracować samodzielnie.


Posiadamy najbardziej konkurencyjne ceny na nasze programy!
Sprawdź nasz cennik i oblicz całkowity koszt swojej licencji.

Cennik