AKTUALIZACJA TS(DOS)

Wersja: 11.3

Strona jest przeznaczona dla Użytkowników, którzy zakupili już wcześniej program „TS(DOS)” i chcą dokonać jego aktualizacji do najnowszej wersji

Osoby zainteresowane zakupem nowego programu TS prosimy o kliknięcie tutaj w celu przejścia na stronę instalatora początkowego

UWAGA!!! instalacja jest płatna dla Użytkowników programu w wersji starszej niż 11.3 a opłata wynosi 15% wartości licencji rocznie liczone proporcjonalnie od daty ostatniej aktualizacji. Dla zabezpieczenia płatności licencja może zostać zamieniona na ograniczoną czasowo do dnia 31.01.2021r. W takiej sytuacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o dokonaniu aktualizacji, wówczas wystawimy Państwu fakturę a po jej opłaceniu odblokujemy licencję. Czasowe ograniczenie licencji nie powoduje żadnej utraty danych, na programie można normalnie pracować, jednak w przypadku nieopłacenia aktualizacji niemożliwe będzie wprowadzanie nowych dokumentów z datą późniejszą niż data ograniczenia licencji.

Aktualizując program „TS(DOS)” instalatorem znajdującym się na tej stronie przed wykupieniem licencji na wersję 11.3, wyrażają Państwo zgodę na podane wyżej warunki – w tym warunki cenowe.

Instalacja jest darmowa dla Użytkowników wersji 11.3 – w szczególności powoduje odblokowanie licencji po jej opłaceniu

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ I URUCHOMIĆ INSTALATOR AKTUALIZACYJNY PROGRAMU „TS(DOS)” – wersja 11.3

Opis instalacji:

– przed instalacją należy:
– Ustalić folder roboczy programu „TS(DOS)” (w opcji „Księgowość: Podsumowania (wydruki): Informacje techniczne” – pole „Katalog”)
– Wyłączyć program (opcja „Koniec pracy”, program nie może być „schowany” w pasku, w sieci musi być wyłączony na wszystkich komputerach)
– Zarchiwizować folder roboczy programu w celu zabezpieczenia bazy danych

– w trakcie instalacji należy:
– W oknie „Wybierz docelową lokalizację” podać ustalony folder roboczy programu.
– pozostałe zapytania instalatora pozostawić bez zmian

– po instalacji należy:
– Uruchomić program „TS(DOS)”
– w oknie „DANE UŻYTKOWNIKA” sprawdzić wersję oraz datę modyfikacji programu
Po prawidłowej instalacji musi tam być widoczna wersja:  11.3 i data publikacji podana na początku tej strony.
Symbol (b) za numerem wersji oznacza brak opłaty za aktualizację. W takiej sytuacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o dokonanej aktualizacji, w tym celu najlepiej jest sporządzić wydruk „Informacje techniczne” w opcji „Podsumowania (wydruki)” i wysłać go na fax (71)735-13-79 albo email: biuro@www.jaxa.pl

Lista zmian wprowadzonych w TS(DOS)
(m.in. jednolity plik kontrolny VAT)