TS-WIN (Transport i Spedycja)

program_TS_WN

TS (TS-WIN) Transport i Spedycja Międzynarodowa
i Krajowa w architekturze bazodanowej klient-serwer

„TS” jest bezpośrednim następcą legendarnego – powstałego już w 1994 r.
– systemu TS w wersji DOS autorstwa Mirosława Rutkowskiego.

Podobnie jak swój poprzednik, jest przeznaczony dla firm transportowych (samochody własne) oraz spedycyjnych (samochody obce). Jest skonstruowany modułowo, tzn. można korzystać niezależnie od siebie z części transportowej i spedycyjnej. Jest to system walutowy w pełni dostosowany do specyfiki transportu i spedycji

 


Zawartość programu TS-WIN

Program zawiera m.in.:

 • biblioteki: kierowcy (także kierowcy innych firm), samochody własne i obce, kontrahenci
 • biblioteki powiązane ze zleceniami: trasy, towary, miejsca załadunku i rozładunku, odprawy celne i wiele innych
 • cenniki usług transportowych z możliwością zdefiniowania różnych cenników dla różnych kontrahentów
 • dokumenty: zlecenia transportowe i spedycyjne, faktury, noty obciążeniowe, noty odsetkowe, przychody, koszty. Wszystkie dokumenty są podzielone na własne (wystawione przez firmę i wysłane kontrahentowi) i obce (otrzymane, wystawione przez klienta)
 • wyjazdy (karty drogowe), rozliczanie zużycia paliwa i AdBlue, kilometrów (w tym ładownych, pustych, w kraju, za granicą), kontrola przekroczeń zużycia paliwa, rozliczenie godzin pracy, kosztów (w tym kosztów zakupu paliwa), obliczanie wyniku finansowego delegacji itp. (instrukcja)
 • rozliczenie diet i ryczałtów za noclegi (instrukcja)
 • rozrachunki z kontrahentami, przelewy, kompensaty, kontrola salda płatniczego
 • wzorce powtarzających się zleceń i faktur
 • kontrola i automatyczne ostrzeganie o niewyfakturowanych zleceniach
 • kontrola i automatyczne ostrzeganie o upływających terminach płatności oraz terminów dotyczących firmy, kierowców (np. ważność uprawnień), taboru (np. przeglądy, ubezpieczenia) i kontrahentów (np. OCP)
 • opcje pomocnicze: ewidencja korespondencji, tabele kursów, lista krajów i walut
 • zestawienia i analizy: rachunek wyników, zestawienie zleceń, dokumentów płatniczych, rejestry VAT i wiele innych
 • kreatory wydruków: możliwość zdefiniowania wyglądu każdego dokumentu własnego (wysyłanego kontrahentowi), w szczególności zlecenia dla przewoźnika, potwierdzenie przyjęcia zlecenia dla zleceniodawcy, faktury, noty odsetkowej i obciążeniowej, propozycji kompensaty, wezwania do zapłaty itp. Kreator umożliwia m.in.zdefiniowanie różnych szablonów wydruków (np. różne języki, różna zawartość, różne dopiski na dokumentach)
 • różne parametry pracy programu (ustawianie stawek i momentów podatkowych, sposobu numerowania dokumentów, szablonów frachtów i wiele innych)
 • bezpieczeństwo i ochrona danych: archiwizacja, hasła dostępu, lista uprawnionych operatorów, możliwość zdefiniowania dostępu do poszczególnych opcji i tabel dla poszczególnych operatorów, możliwość ukrycia przed operatorem dokumentów innego operatora itp.
 • filtrowanie tabel, wyszukiwanie, sortowanie wg dowolnych pól, eksportowanie danych do arkusza Excel
 • system serwisowy bazy danych: automatyczne aktualizacje poprawek, zdalna rejestracja licencji i jej rozszerzeń itp.
Możliwości programu TS-WIN

TS-WIN w porównaniu do starszej wersji DOS-owej zawiera następujące najważniejsze dodatkowe opcje i możliwości:

 • ALPIKACJA TYPU KLIENT-SERWER – ten typ aplikacji umożliwia w szczególności możliwość zdalnego podłączania się do bazy danych przez internet oraz zapewnia stałą prędkość pracy niezależnie od wielkości bazy danych
 • MODUŁ AUTOMATYCZNYCH AKTUALIZACJI
 • POLSKI I ANGIELSKI INTERFEJS UŻYTKOWNIKA – angielski interfejs jest przydatny np. w sytuacji, gdy do programu chce się zalogować operator zagraniczny, współwłaściciel firmy zza granicy, inwestor itp.
 • ROZBUDOWANY SYSTEM UPRAWNIEŃ I DOSTĘPÓW DO OPCJI I DANYCH – w szczególności każdemu operatorowi-spedytorowi, można określić jakie dane mają być dla niego widoczne, np: wszystkie czy tylko te, które sam wpisał
 • KOMPENSATY – moduł kompensowania należności z opcją wydruku propozycji kompensaty
 • NIEOGRANICZONE CIĄGI KOREKT – korekty do korekt
 • MOMENTY PODATKOWE VAT – uwzględniające zapłaty częściowe
 • NIEOGRANICZONA LICZBA POZYCJI – na każdym dokumencie
 • NOTY OBCIĄŻENIOWE OBCE – otrzymane od kontrahentów
 • NOTY ODSETKOWE OBCE – otrzymane od kontrahentów
 • ROZRACHUNKI W DOWOLNEJ WALUCIE – dla każdego kontrahenta dowolna liczba walut płatności
 • SALDA KONTRAHENTÓW – wg stanu na dowolny dzień, także „wstecz”, potwierdzenia sald
 • WŁASNE SZABLONY WYDRUKÓW – możliwość edycji etykiet na drukowanych dokumentach, w szczególności etykiet w językach obcych
 • DOWOLNA KONFIGURACJA NUMEROWANIA DOKUMENTÓW
 • LISTA PRZELEWÓW – przelewy pojedyncze i zbiorcze, automatyczne wybieranie dokumentów do przelewu
 • WŁASNE WIDOKI TABEL – możliwość utworzenia własnej kolejności kolumn, sortowania wg dowolnej kolumny, filtrowania, składania filtrów itp.
 • EKSPORT DO EXCELA – możliwość utworzenia z dowolnej tabeli arkusza Excel
 • EWIDENCJA KORESPONDENCJI – z możliwością zapisania pliku powiązanego z daną korespondencją bezpośrednio do bazy danych (np. zeskanowany fax)

Wersja systemu TS przeznaczona jest do pracy w systemie Windows w architekturze klient-serwer. Serwer jest w technologii SQL co oznacza m.in. że z bazy danych można korzystać zarówno na miejscu w firmie jak i podłączać się do niej z dowolnego komputera z dostępem do internetu. Z programu można też korzystać lokalnie (w sieci lokalnej lub na pojedynczym komputerze).

Wszystkie licencje TS-WIN są sieciowe, bez ograniczenia na liczbę komputerów.

TS-WIN jest systemem modułowym. Moduły są od siebie niezależne i zakup licencji można ograniczyć tylko do niezbędnych modułów.

Moduły główne:

 • SPEDYCJA – zlecenia, faktury, noty obciążeniowe na samochody obce, rozliczanie spedytorów, kontrahentów i przewoźników
 • TRANSPORT – zlecenia, faktury, noty obciążeniowe na samochody własne, rozliczanie kierowców i kontrahentów

Moduły dodatkowe:

 • PELE – bankowość elektroniczna – moduł generowania i transmisji do systemów bankowych przelewów elektronicznych, złotówkowych i walutowych
 • JPK VAT – moduł generowania jednolitych plików kontrolnych VAT, obsługa kodów GTU i procedur szczególnych JPK
 • JPK FA – moduł generowania jednolitych plików kontrolnych faktur
 • KHAN – transmisja danych do systemów finansowo-księgowych: „CDN Optima” i „CDN Klasyka”, „RAKS SQL” i „RAKS 2000”,  „Rewizor Nexo” i „Rewizor GT”, „Symfonia”, „Exact”
 • KPRO – książka przychodów i rozchodów
 • JPK KPRO – moduł generowania jednolitych plików kontrolnych książki przychodów i rozchodów
 • EPRZ – ewidencja przychodów
 • RKAS – raporty kasowe
 • RBAN – raporty bankowe
Moduły dodatkowe do programu TS-WIN

MODUŁ JPK VAT (instrukcja obsługi)

Tworzenie jednolitych plików kontrolnych VAT

Moduł służy do:

 • tworzenia jednolitych plików kontrolnych VAT, które są wymagane przepisami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów. Jest to jeden z siedmiu rodzajów plików JPK – rejestr zakupu i sprzedaży VAT. Począwszy od 2018r. obowiązek tworzenia i wysyłania plików JPK_VAT obejmuje wszystkich przedsiębiorców. Pliki te należy wysyłać za każdy miesiąc bez wezwania urzędu.
 • obsługi kodów GTU oraz procedur szczególnych JPK (m.in. automatyczne umieszczanie odpowiednich oznaczeń na fakturach, w zależności od typu przychodu i kosztu)

Moduł JPK_VAT w programie TS-WIN tworzy plik automatycznie na podstawie faktur przychodowych i kosztowych wprowadzonych do systemu.


MODUŁ JPK FA (instrukcja obsługi)

Tworzenie jednolitych plików kontrolnych faktur

Moduł służy do tworzenia jednolitych plików kontrolnych faktur (JPK_FA). Pliki JPK z fakturami wysyłane są na ew. wezwanie urzędu skarbowego, za okres podany na wezwaniu. W tym momencie (początek 2018r.) obowiązek wysyłania dotyczy tylko faktur sprzedażowych.

Moduł JPK_FA w programie TS-WIN tworzy plik automatycznie na podstawie faktur przychodowych wprowadzonych do systemu.


MODUŁ PELE

Bankowość elektroniczna – generowanie i transmisja do systemów bankowych przelewów elektronicznych

Moduł służy do hurtowego tworzenia przelewów w elektronicznym pliku tekstowym i wysyłania przelewów do systemu bankowego. Moduł obsługuje formaty:
– dla przelewów złotówkowych: „Elixir-0” (wszystkie banki w Polsce),
– dla przelewów walutowych: „MT 103” (m.in. Alior, ING, BPH, BZ WBK, Raiffeisen, City Bank Handlowy i inne).

Obydwa w/w formaty są implementowane przez większość banków w Polsce, na życzenie klienta możemy przygotować dowolny format przelewu zgodny z wymaganiami dowolnego banku. Moduł nie pracuje samodzielnie. Może być zakupiony tylko razem z programem TS.


MODUŁ KHAN

Wymiana danych z programem FK (finansowo-księgowym). W ramach modułu KHAN program TS przygotowuje dane o sprzedaży i zakupach, które można wczytać do jednego z systemów: „CDN Optima” i „CDN Klasyka”, „RAKS SQL” i „RAKS 2000”,  „Rewizor Nexo” i „Rewizor GT”, „Symfonia”, „Exact”. Dane mogą być też przygotowane w wewnętrznym formacie TS(XML)

Moduł służy do wysyłania danych z programu głównego do systemu finansowo-księgowego. Moduł nie pracuje samodzielnie. Może być zakupiony tylko razem z programem TS. Jego używanie ma sens tylko wtedy, gdy Użytkownik lub biuro rachunkowe pracuje na jednym z wymienionych wyżej programów FK lub jeśli w programie FK istnieje możliwość dostosowania importu danych do formatu XML


MODUŁ KPRO

Książka przychodów i rozchodów

Moduł służy do wysyłania danych z programu głównego do książki przychodów i rozchodów oraz do prowadzenia i drukowania tej książki. Moduł nie pracuje samodzielnie. Może być zakupiony tylko razem z programem: TS.


MODUŁ JPK KPRO

Jednolity Plik Kontrolny Książki przychodów i rozchodów

Moduł służy do tworzenia jednolitego pliku kontrolnego książki przychodów i rozchodów. Moduł nie pracuje samodzielnie. Może być zakupiony tylko razem z programem TS i modułem KPRO.


MODUŁ EPRZ

Ewidencja przychodów (ryczałt)

Moduł służy do wysyłania danych z programu głównego do ewidencji przychodów (podatek ryczałtowy oraz do prowadzenia i drukowania tej ewidencji. Moduł nie pracuje samodzielnie. Może być zakupiony tylko razem z programem: TS.


MODUŁ RKAS

Kasa, raporty kasowe

Moduł służy do wysyłania danych z programu głównego do raportu kasowego oraz do prowadzenia kasy i drukowania raportów i dokumentów kasowych. Moduł nie pracuje samodzielnie. Może być zakupiony tylko razem z programem: TS.


MODUŁ RBAN

Bank, raporty bankowe

Moduł służy do wysyłania danych z programu głównego do raportu bankowego oraz do kontroli stanu kont bankowych. Moduł nie pracuje samodzielnie. Może być zakupiony tylko razem z programem: TS.


ODDZIAŁ

Wymiana danych pomiędzy oddziałami firmy a centralą

Moduł umożliwia podłączenie programu zainstalowanego w oddziale do bazy danych znajdującej się w centrali firmy. Operator w oddziale pracuje faktycznie na bazie danych znajdującej się w centrali ale może mieć tak ustawiony dostęp, żeby widział tylko te dane które sam wprowadził (może też widzieć wszystko, zależy to od ustawienia odpowiedniego parametru przed administratora)). Zakup modułu ma sens przy wykupieniu dodatkowej licencji na co najmniej jeden oddział. Moduł nie pracuje samodzielnie. Może być zakupiony tylko razem z programem TS.


Posiadamy najbardziej konkurencyjne ceny na nasze programy!
Sprawdź nasz cennik i oblicz całkowity koszt swojej licencji