AKTUALIZACJA TS-WIN

1.Zasady publikowania aktualizacji przez producenta programu TS

1.Zasady publikowania aktualizacji przez producenta programu „TS”

W zarządzaniu oprogramowaniem „TS” stosujemy zasadę, że co pewien dłuższy okres czasu (zazwyczaj raz w roku) podnosimy wersję oprogramowania. Najnowsza wersja (wg stanu na grudzień 2016) to wersja nr 8. Jednak aktualizacje publikujemy dużo częściej – po każdym rozszerzeniu funkcjonalności programu, dodaniu nowej opcji, nowego zestawienia itp. – nieraz nawet kilka razy w miesiącu. Oznacza to, że w ramach jednej wersji może być opublikowanych wiele aktualizacji, z których każda również jest numerowana (np. wersja nr 7 programu „TS-WIN” miała 61 aktualizacji). Numer aktualnie posiadanej wersji programu oraz numer aktualizacji w ramach tej wersji wyświetla się zarówno po uruchomieniu programu spedycyjnego „TS-WIN” jak i po uruchomieniu programu serwisowego „TS-WIN Serwis” (p. rysunek poniżej)

Numer wersji programu i aktualizacji
 

Informacje o aktualizacjach publikujemy na naszych stronach internetowych. Decyzja o pobraniu i zainstalowaniu aktualizacji należy tylko i wyłącznie do Użytkownika programu „TS”.


2.Zasady instalowania aktualizacji przez Użytkowników programu TS

2.Zasady instalowania aktualizacji przez Użytkowników programu „TS”

W momencie wykupienia licencji każdy nowy nabywca programu otrzymuje najnowszą jego wersję – obowiązującą w chwili zakupu. Od tego momentu obowiązują następujące zasady pobierania aktualizacji:

 1. każdy Użytkownik programu ma prawo do darmowego pobierania i instalowania wszystkich następnych aktualizacji opublikowanych przez producenta w ramach posiadanej przez siebie wersji
 2. w momencie podniesienia wersji przez producenta oprogramowania kolejne aktualizacje (publikowane już w ramach nowej, wyższej wersji) nie są dostępne dla posiadaczy wersji niższych. W takiej sytuacji każdy Użytkownik może wykupić prawo do aktualizacji w ramach nowszej wersji.

Zasady wykupu aktualizacji są w naszej firmie niezmienne od początku jej istnienia – koszt wykupu wynosi 15% wartości licencji rocznie liczony proporcjonalnie od daty nabycia licencji lub ostatniej aktualizacji. Zwracamy uwagę, że brak aktualizacji w kolejnych latach podnosi jej koszt (odpowiednio: 30% po dwóch latach, 45% po trzech itd..). Z tego powodu jedynie regularne aktualizowanie wersji programu gwarantuje Użytkownikom prawo do używania najnowszej – zawsze zgodnej z aktualnie obowiązującym stanem prawnym – wersji oprogramowania. W przypadku regularnego aktualizowania wersji (maksymalnie raz w roku) koszty są najniższe na rynku oprogramowania transportu i spedycji.

Z wyżej przedstawionych powodów w programie występują dwa różne tryby instalowania aktualizacji: bezpłatny (w ramach posiadanej wersji) i płatny (związany z zainstalowaniem najnowszej wersji programu)


3.Sposób instalowania aktualizacji przez Użytkowników programu TS

3.Sposób instalowania aktualizacji przez Użytkowników programu „TS”

Instalacja aktualizacji jest procesem całkowicie zautomatyzowanym, realizowanym przy pomocy programu serwisowego, który uruchamia się z ikony na pulpicie serwera „TS Serwis” (albo „TS-WIN Serwis”). Jeśli ikona została przypadkowo usunięta, to program znajduje się w folderze, którego nazwę widać po uruchomieniu programu „TS” w oknie pt. „PARAMETRY POŁĄCZENIA Z BAZĄ SQL” (zazwyczaj jest to folder „TS-BAZA” na dysku „C:”). Po uruchomieniu programu serwisowego mamy do wyboru dwa tryby aktualizacji:

 1. bezpłatny – pobranie i zainstalowanie zmian w ramach posiadanej wersji
 2. płatny – pobranie i zainstalowanie nowej wersji programu

Przed każdorazowym zainstalowaniem aktualizacji zdecydowanie prosimy o:

 1. wyłączenie wszystkich programów spedycyjnych „TS” (uruchomiony ma być jedynie program serwisowy)
 2. sporządzenie archiwum bazy danych (można w tym celu użyć przycisku „Archiwzuj bazę”)
 3. w przypadku aktualizacji płatnej – kontakt z działem handlowym w celu wyliczenia kosztów aktualizacji (kontakt)

Aby sprawdzić czy są dostępne bezpłatne aktualizacje w ramach posiadanej wersji programu wystarczy uruchomić program serwisowy i nacisnąć przycisk „Aktualizacja zmian dla bieżącej wersji” (p.rysunek poniżej). Przycisk ten jest „wyciągnięty” na panel główny z uwagi na fakt, że aktualizacje publikowane w ramach posiadanej wersji są w praktyce sprawdzane przez Użytkowników po każdorazowym uruchomieniu programu serwisowego

Aktualizacja zmian dla bieżącej wersji

Aby zainstalować płatną aktualizację związaną z zainstalowaniem najnowszej wersji programu należy wybrać opcję „Aktualizacja wersji programu” z menu „Aktualizacje” (p. rysunek poniżej). Po wybraniu opcji wymagane jest dodatkowe potwierdzenie tej instalacji przez Użytkownika

Aktualizacja wersji programu


4.Rozwiązywanie problemów technicznych podczas instalowania aktualizacji programu TS

4.Rozwiązywanie problemów technicznych podczas instalowania aktualizacji programu „TS”

W razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu podczas aktualizacji prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym (kontakt).

Najczęstszą przyczyną niepowodzenia aktualizacji jest posiadanie nieaktualnego programu serwisowego „TS Serwis”, skutkuje to zazwyczaj wystąpieniem komunikatu „Nie można nawiązać połączenia z serwerem producenta” podczas próby zainstalowania aktualizacji. W takim przypadku należy zainstalować najnowszą wersję programu serwisowego. Przed instalacją należy sprawdzić w jakim folderze jest program serwisowy i dla jakiej firmy został zainstalowany (wg schematu pokazanego na rysunku poniżej).

Lokaliacja bazy danych i programu serwisowego TS Serwis
 

Po spisaniu w/w parametrów należy:

 1. wykonać archiwum przyciskiem „Archiwizuj bazę”
 2. wyłączyć program serwisowy
 3. pobrać i uruchomić Instalator programu serwisowego. Instalacja ta jest zawsze darmowa, przy jej pomocy instalowana jest najnowsza wersja programu serwisowego „TS-WIN Serwis”
 4. w trakcie instalacji podać ustalone wyżej parametry instalacji: folder w oknie „Wybierz folder docelowy”, nr firmy w oknie „Zaznacz dodatkowe zadania”
 5. uruchomić program serwisowy i powtórzyć próbę aktualizacji

Aktualizacja programu serwisowego jest zawsze bezpłatna.