INSTALATOR TS-WIN

1.SPOSÓB INSTALACJI PROGRAMU TS

Instalator programu TS składa się z dwóch części:

 1. KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ PIERWSZY SKŁADNIK – INSTALATOR „TS SERWER”
  (baza danych i program serwisowy – instalowany w pierwszej kolejności)
 2. KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ DRUGI SKŁADNIK – INSTALATOR „TS KLIENT”
  (właściwy program spedycyjny – instalowany w drugiej kolejności)

Najprostsza metoda instalacji to wykonanie obu instalacji po kolei – najpierw serwer potem klient. W trakcie instalacji najlepiej niczego nie zmieniać tylko potwierdzać kolejne etapy i kierować się wyświetlanymi komunikatami.

Szczegółowy sposób instalacji (w tym instalacji sieciowej) znajduje się tutaj: OPIS INSTALACJI SYSTEMU „TS”.

Po aktywowaniu programu można na nim pracować za darmo przez miesiąc. Po upływie tego czasu w przypadku podjęcia decyzji o wykupieniu licencji wszystkie informacje wprowadzone do bazy danych będą mogły zostać zachowane, cennik licencji można zobaczyć tutaj

UWAGA 1!!! W przypadku konieczności dodania nowego komputera sieciowego i podłączenia go do już istniejącej bazy danych TS, należy skorzystać tylko i wyłącznie z drugiego instalatora (TS KLIENT).

UWAGA 2!!! Posiadacze najnowszej wersji programu TS pod DOS mogą skorzystać z opcji wyeksportowania danych (bibliotek i zleceń) do programu „TS”.
Operację przeniesienia danych należy wykonać od razu po instalacji, przed rozpoczęciem bieżącego wprowadzania danych w programie TS.

UWAGA 3!!! Program „TS” jest cały czas rozbudowywany o nowe opcje i funkcje. Jeśli chcesz zapoznać się z opisem ostatnio wprowadzonych zmian kliknij tutaj.


2. SPOSÓB INSTALACJI KOLEJNYCH (NIEZALEŻNYCH OD PIERWSZEJ) LICENCJI PROGRAMU TS

Często zachodzi potrzeba zainstalowania kolejnych (niezależnych od pierwszej) licencji programu TS na tym samym komputerze (np. do obsługi kliku różnych firm). Należy wówczas skorzystać z instalatorów programu ale w trakcie instalacji należy w oknie instalatora p.t. „Zaznacz dodatkowe zadania” wybrać kolejną firmę (Firma 02, Firma 03 itd..)


3.INSTALATORY POMOCNICZE TS-WIN:

INSTALATOR TS-WIN dla firmy zarejestrowanej w Niemczech
 1. PIERWSZY SKŁADNIK – INSTALATOR „TS SERWER” (DE) (baza danych i program serwisowy – instalowany w pierwszej kolejności)
 2. DRUGI SKŁADNIK – INSTALATOR „TS KLIENT” (DE) (program spedycyjny – instalowany w drugiej kolejności)
INSTALATOR TS-WIN dla firmy zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii
 1. PIERWSZY SKŁADNIK – INSTALATOR „TS SERWER” (EN) (baza danych i program serwisowy – instalowany w pierwszej kolejności)
 2. DRUGI SKŁADNIK – INSTALATOR „TS KLIENT” (EN) (program spedycyjny – instalowany w drugiej kolejności)
INSTALATOR TS-WIN dla firmy zarejestrowanej we Francji
 1. PIERWSZY SKŁADNIK – INSTALATOR „TS SERWER” (FR) (baza danych i program serwisowy – instalowany w pierwszej kolejności)
 2. DRUGI SKŁADNIK – INSTALATOR „TS KLIENT” (FR) (program spedycyjny – instalowany w drugiej kolejności)
INSTALATOR TS-WIN dla firmy zarejestrowanej w USA
 1. PIERWSZY SKŁADNIK – INSTALATOR „TS SERWER” (US) (baza danych i program serwisowy – instalowany w pierwszej kolejności)
 2. DRUGI SKŁADNIK – INSTALATOR „TS KLIENT” (US) (program spedycyjny – instalowany w drugiej kolejności)

INSTALATOR Firebird 2.0.3

Przy próbie uruchomienia programu TS albo już podczas pracy na nim może wystąpić sytuacja, że pojawi się błąd związany z serwerem baz danych Firebird, na którym pracuje program TS.

Firebird jest narzędziem instalowanym automatycznie wraz z bazą danych TS i w zasadzie Użytkownik nawet nie musi zdawać sobie sprawy z jego istnienia, ale nie zmienia to faktu, że jest on niezbędny do prawidłowej pracy programu TS. Błąd związany z serwerem Firebird zazwyczaj ma miejsce gdy ktoś odinstalował, usunął albo uszkodził Firebirda zainstalowanego na Państwa komputerze.
Należy go w takiej sytuacji ponownie zainstalować.

Firebird domyślnie jest zainstalowany w folderze „C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0”, dlatego błąd zazwyczaj ma postać:
„…file C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0\JakisPlik not found”,
np.:
„Can’t format message 13:76 — message file C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0\firebird.msg not found”.

W takiej sytuacji należy skorzystać z jednego z instalatorów „TsSetupFireBird.exe” widocznych poniżej. Z instalatora można skorzystać również w sytuacji, gdy zachodzi konieczność instalacji FireBirda np. po reinstalacji systemu

Instalator typu „SuperServer” instaluje FireBirda w domyślnej konfiguracji stosowanej w programie TS i należy go wybierać w zdecydowanej większości przypadków.
TsSetupFireBird.exe – Instalator serwera baz danych Firebird (SuperServer)

Instalator typu „ClassicServer” w praktyce stosuje się tylko w przypadku problemów z wydajnością na serwerach z procesorami wielordzeniowymi
TsSetupFireBird_CS.exe – Instalator serwera baz danych Firebird (ClassicServer)

Użytkownikom, którzy z racji używania innych programów opartych na systemach FireBird wymagają wyższej jego wersji, proponujemy instalator FireBird w wersji 2.5.5 (opcja dla zaawansowanych)
TsSetupFireBird255.exe – Instalator serwera baz danych Firebird 2.5.5

UWAGA!!!
Przed instalacją należy sprawdzić czy Firebird występuje na liście zainstalowanych programów i jeśli tak, to go odinstalować. Sprawdza się to w opcji „Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Dodaj lub usuń programy (Programy i funkcje)”. Jeżeli na liście występuje Firebird, to należy kliknąć w tą pozycję i potem w przycisk „Usuń” po prawej stronie tak jak to widać na rysunku poniżej:

Firebird 2.0.3 na liście Dodaj lub usuń programy

Po odinstalowaniu należy ponadto usunąć folder Firebird z dysku, w tym celu otworzyć kolejno: „Mój komputer (Vista: Komputer) -> dysk C: -> folder Program Files” i tam odszukać folder Firebird i usunąć go.


INSTALATOR PROGRAMU SERWISOWEGO

Jeśli jesteś Użytkownikiem programu TS-WIN i chcesz mieć aktualny program serwisowy „TS-WIN Serwis”, to możesz skorzystać z tego instalatora:

TsSetupSerwis.exe – aktualizacja programu serwisowego

Aktualizacja programu serwisowego jest zawsze bezpłatna, niezależnie od posiadanej wersji programu TS-WIN.


INSTALATOR BIBLIOTEK DLL

Przy próbie uruchomienia programu TS albo już podczas pracy na nim może wystąpić sytuacja, że pojawi się błąd ładowania biblioteki DLL. Zazwyczaj ma to miejsce w wyniku przypadkowego usunięcia danej biblioteki z systemu.

Program używa trzech bibliotek: GDS32, MIDAS i DelZip179, dlatego błąd ten ma zazwyczaj postać: „Can’t load library …”, np: „Can’t load library gds32.dll”.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji proszę użyć – na tym komputerze gdzie wystąpił błąd – instalatora „TsSetupDLL.exe”, w trakcie instalacji zaznaczyć bibliotekę, której brakowało i zainstalować.

TsSetupDLL.exe – Instalator wszytkich wymaganych bibliotek DLL

Oprócz instalatora zamieściliśmy również biblioteki w postaci źródłowej, zamiast instalować można je też pobrać i zapisać „ręcznie” wewnątrz folderu systemowego (zazwyczaj „C:\Windows\System32”)

biblioteka GDS32.DLL

biblioteka MIDAS.DLL

biblioteka DELZIP179.DLL


4. SPOSÓB AKTUALIZACJI PROGRAMU TS

Użytkownicy programu TS mają możliwość samodzielnego instalowania aktualizacji, które są przez nas cyklicznie publikowane. Informacje o aktualizacjach wysyłamy do każdego zarejestrowanego Użytkownika programu TS na email kontaktowy. Każdy tego typu email zawiera opis dokonanych zmian i usprawnień a także sposób ich zainstalowania.

Aktualizacje TS są bezpłatne w ramach posiadanej wersji programu. Obecnie obowiązuje wersja nr 7, oznacza to że każdy Użytkownik programu w wersji 7 ma prawo do bezpłatnego instalowania aktualizacji publikowanych przez nas w ramach tej wersji. Ze szczegółowymi zasadami aktualizacji programu „TS” można zapoznać się na tej stronie.

Uwagi na temat działania programu TS prosimy zgłaszać na adres e-mail: pomoc@programts.com.pl lub na numer telefonu: +48 602-313-967