INSTALATOR TS-WIN

1.SPOSÓB INSTALACJI PROGRAMU TS-WIN

Instalator programu TS-WIN składa się z dwóch części:

Najprostsza metoda instalacji to wykonanie obu instalacji po kolei – najpierw serwer potem klient. W trakcie instalacji najlepiej niczego nie zmieniać tylko potwierdzać kolejne etapy i kierować się wyświetlanymi komunikatami.

Szczegółowy sposób instalacji (w tym instalacji sieciowej) znajduje się tutaj: OPIS INSTALACJI SYSTEMU „TS-WIN”.

Po aktywowaniu programu można na nim pracować za darmo przez miesiąc. Po upływie tego czasu w przypadku podjęcia decyzji o wykupieniu licencji wszystkie informacje wprowadzone do bazy danych będą mogły zostać zachowane, cennik licencji można zobaczyć tutaj

UWAGA 1!!! W przypadku konieczności dodania nowego komputera sieciowego i podłączenia go do już istniejącej bazy danych TS-WIN, należy skorzystać tylko i wyłącznie z drugiego instalatora (TS-WIN KLIENT).

UWAGA 2!!! Posiadacze najnowszej wersji programu TS pod DOS mogą skorzystać z opcji wyeksportowania danych (bibliotek i zleceń) do programu „TS-WIN”.
Operację przeniesienia danych należy wykonać od razu po instalacji, przed rozpoczęciem bieżącego wprowadzania danych w programie TS-WIN.

UWAGA 3!!! Program „TS-WIN” jest cały czas rozbudowywany o nowe opcje i funkcje. Jeśli chcesz zapoznać się z opisem ostatnio wprowadzonych zmian kliknij tutaj.


2. SPOSÓB INSTALACJI KOLEJNYCH (NIEZALEŻNYCH OD PIERWSZEJ) LICENCJI PROGRAMU TS-WIN

Często zachodzi potrzeba zainstalowania kolejnych (niezależnych od pierwszej) licencji programu TS-WIN na tym samym komputerze (np. do obsługi kliku różnych firm). Należy wówczas skorzystać z instalatorów programu ale w trakcie instalacji należy w oknie instalatora p.t. „Zaznacz dodatkowe zadania” wybrać kolejną firmę (Firma 02, Firma 03 itd..)


3.INSTALATORY POMOCNICZE TS-WIN:

  INSTALATOR TS-WIN dla firmy zarejestrowanej w Niemczech
 1. PIERWSZY SKŁADNIK – INSTALATOR „TS-WIN SERWER” (DE)
  (baza danych i program serwisowy – instalowany w pierwszej kolejności)
 2. DRUGI SKŁADNIK – INSTALATOR „TS-WIN KLIENT” (DE)
  (program spedycyjny – instalowany w drugiej kolejności)
  INSTALATOR TS-WIN dla firmy zarejestrowanej w Czechach
 1. PIERWSZY SKŁADNIK – INSTALATOR „TS-WIN SERWER” (CZ)
  (baza danych i program serwisowy – instalowany w pierwszej kolejności)
 2. DRUGI SKŁADNIK – INSTALATOR „TS-WIN KLIENT” (CZ)
  (program spedycyjny – instalowany w drugiej kolejności)
  UWAGA!!!
  Wersja programu TS-WIN dla firmy zainstalowanej w Czechach posiada funkcję automatycznego pobierania kursów walut średnich Czeskiego Banku Narodowego (CNB)
  INSTALATOR TS-WIN dla firmy zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii
 1. PIERWSZY SKŁADNIK – INSTALATOR „TS-WIN SERWER” (EN)
  (baza danych i program serwisowy – instalowany w pierwszej kolejności)
 2. DRUGI SKŁADNIK – INSTALATOR „TS-WIN KLIENT” (EN)
  (program spedycyjny – instalowany w drugiej kolejności)
  INSTALATOR TS-WIN dla firmy zarejestrowanej we Francji
 1. PIERWSZY SKŁADNIK – INSTALATOR „TS-WIN SERWER” (FR)
  (baza danych i program serwisowy – instalowany w pierwszej kolejności)
 2. DRUGI SKŁADNIK – INSTALATOR „TS-WIN KLIENT” (FR)
  (program spedycyjny – instalowany w drugiej kolejności)
  INSTALATOR TS-WIN dla firmy zarejestrowanej w USA
 1. PIERWSZY SKŁADNIK – INSTALATOR „TS-WIN SERWER” (US)
  (baza danych i program serwisowy – instalowany w pierwszej kolejności)
 2. DRUGI SKŁADNIK – INSTALATOR „TS-WIN KLIENT” (US)
  (program spedycyjny – instalowany w drugiej kolejności)

INSTALATOR Firebird 2.0.3

Przy próbie uruchomienia programu TS-WIN albo już podczas pracy na nim może wystąpić sytuacja, że pojawi się błąd związany z serwerem baz danych Firebird, na którym pracuje program TS-WIN.

Firebird jest narzędziem instalowanym automatycznie wraz z bazą danych TS-WIN i w zasadzie Użytkownik nawet nie musi zdawać sobie sprawy z jego istnienia, ale nie zmienia to faktu, że jest on niezbędny do prawidłowej pracy programu TS-WIN. Błąd związany z serwerem Firebird zazwyczaj ma miejsce gdy ktoś odinstalował, usunął albo uszkodził Firebirda zainstalowanego na Państwa komputerze. Należy go w takiej sytuacji ponownie zainstalować.

Firebird domyślnie jest zainstalowany w folderze „C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0”, dlatego błąd zazwyczaj ma postać „Can`t format message …- message file C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0\firebird.msg not found”. W takiej sytuacji należy skorzystać z jednego z instalatorów „TsSetupFireBird.exe” widocznych poniżej. Z instalatora można skorzystać również w sytuacji, gdy zachodzi konieczność instalacji FireBirda np. po reinstalacji systemu

Instalator typu „SuperServer” instaluje FireBirda w domyślnej konfiguracji stosowanej w programie TS i należy go wybierać w zdecydowanej większości przypadków.
TsSetupFireBird.exe – Instalator serwera baz danych Firebird (SuperServer)

Instalator typu „ClassicServer” w praktyce stosuje się tylko w przypadku problemów z wydajnością na serwerach z procesorami wielordzeniowymi
TsSetupFireBird_CS.exe – Instalator serwera baz danych Firebird (ClassicServer)

Użytkownikom, którzy z racji używania innych programów opartych na systemach FireBird wymagają wyższej jego wersji, proponujemy instalator FireBird w wersji 2.5.5 (opcja dla zaawansowanych)
TsSetupFireBird255.exe – Instalator serwera baz danych Firebird 2.5.5

UWAGA!!!
Przed instalacją należy sprawdzić czy Firebird występuje na liście zainstalowanych programów i jeśli tak, to go odinstalować. Sprawdza się to w opcji „Start -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Dodaj lub usuń programy (Programy i funkcje)”. Jeżeli na liście występuje Firebird, to należy kliknąć w tą pozycję i potem w przycisk „Usuń” po prawej stronie tak jak to widać na rysunku poniżej:

Firebird 2.0.3 na liście Dodaj lub usuń programy

Po odinstalowaniu należy ponadto usunąć folder Firebird z dysku, w tym celu otworzyć kolejno: „Mój komputer (Vista: Komputer) -> dysk C: -> folder Program Files” i tam odszukać folder Firebird i usunąć go.


INSTALATOR PROGRAMU SERWISOWEGO

Jeśli jesteś Użytkownikiem programu TS-WIN i chcesz mieć aktualny program serwisowy „TS-WIN Serwis”, to możesz skorzystać z tego instalatora:

TsSetupSerwis.exe – aktualizacja programu serwisowego

Aktualizacja programu serwisowego jest zawsze bezpłatna, niezależnie od posiadanej wersji programu TS-WIN.


INSTALATOR BIBLIOTEK DLL

Przy próbie uruchomienia programu TS albo już podczas pracy na nim może wystąpić sytuacja, że pojawi się błąd ładowania biblioteki DLL. Zazwyczaj ma to miejsce w wyniku przypadkowego usunięcia danej biblioteki z systemu.

Program używa trzech bibliotek: GDS32, MIDAS i DelZip179, dlatego błąd ten ma zazwyczaj postać: „Can’t load library …”, np: „Can’t load library gds32.dll”.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji proszę użyć – na tym komputerze gdzie wystąpił błąd – instalatora „TsSetupDLL.exe”, w trakcie instalacji zaznaczyć bibliotekę, której brakowało i zainstalować.

TsSetupDLL.exe – Instalator wszytkich wymaganych bibliotek DLL

Oprócz instalatora zamieściliśmy również biblioteki w postaci źródłowej, zamiast instalować można je też pobrać i zapisać „ręcznie” wewnątrz folderu systemowego (zazwyczaj „C:\Windows\System32”)

biblioteka GDS32.DLL

biblioteka MIDAS.DLL

biblioteka DELZIP179.DLL


4. SPOSÓB AKTUALIZACJI PROGRAMU TS-WIN

Użytkownicy programu TS-WIN mają możliwość samodzielnego instalowania aktualizacji, które są przez nas cyklicznie publikowane. Informacje o aktualizacjach wysyłamy do każdego zarejestrowanego Użytkownika programu TS-WIN na email kontaktowy. Każdy tego typu email zawiera opis dokonanych zmian i usprawnień a także sposób ich zainstalowania.

Aktualizacje TS-WIN są bezpłatne w ramach posiadanej wersji programu. Ze szczegółowymi zasadami aktualizacji programu „TS” można zapoznać się na tej stronie.

Uwagi na temat działania programu TS-WIN prosimy zgłaszać na adres e-mail: pomoc@programts.com.pl lub na numer telefonu: +48 602-313-967