PHU JAXA – Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Polityka Prywatności opisana w niniejszym dokumencie określa sposób w jaki PHU „JAXA” Joanna Jaxa-Kwiatkowska pobiera i przetwarza dane osobowe pozyskane od Kontrahentów oraz innych Podmiotów i Osób fizycznych, kontaktujących się z nami w jakikolwiek sposób (dalej: Użytkowników). Dokument stanowi oświadczenie na temat sposobu ochrony danych osobowych Użytkowników.
Administratorem danych osobowych będących przedmiotem oświadczenia jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JAXA” Joanna Jaxa-Kwiatkowska, z siedzibą: 52-129 Wrocław, ul. Ryszarda Wagnera 7/1, NIP: 899-169-73-82, REGON: 931152634, tel. +48(71)735-13-70, email: biuro@jaxa.pl (dalej: PHU JAXA lub Administrator).

Dane osobowe

Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem serwisów internetowych jaxa.pl, programts.com.pl oraz innych form komunikacji, w tym poprzez funkcje realizowane w trakcie instalacji i użytkowania oprogramowania stanowiącego naszą ofertę firmową (dalej: Oprogramowanie):

 1. imię i nazwisko Użytkownika
 2. adres i telefony
 3. adres e-mail i adres witryny internetowej
 4. nr IP, nazwa komputera z którego przeprowadzona została procedura aktywacji i/lub rejestracji licencji Oprogramowania i folder docelowy instalacji

Podanie danych 1), 2) i 3) jest dobrowolne, niemniej jednak jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procedur związanych z realizacją naszej oferty, w szczególności przesłania zapytania n/t oferty oraz złożenia i realizacji zamówienia. Dane te są ponadto wykorzystywane do celów kontaktowych, w tym do wsparcia technicznego oraz pozostałej obsługi posprzedażnej (informowania Użytkowników o nowych wersjach Oprogramowania, ważnych wydarzeniach związanych z transportem i spedycją, o zmianach prawa, sposobie dostosowania Oprogramowania do tych zmian itp.).
Podanie danych 4) jest dobrowolne, niemniej jednak jest niezbędne do uruchomienia procedury instalacji naszego Oprogramowania, w tym do zainicjowania procedury darmowego użytkowania Oprogramowania przez okres pierwszego miesiąca od momentu jego aktywacji (pierwszego uruchomienia). Dane te przesyłane są do Administratora w momencie aktywacji i/lub rejestracji licencji Oprogramowania. Dane 4) wykorzystywane są wyłącznie w celu w celu wsparcia dla procedur pomocy technicznej oraz w celu zabezpieczenia antyspamowego (uniemożliwienia złośliwej wielokrotnej aktywacji i/lub rejestracji licencji przez tzw. „boty”).
Dodatkowo nazwa podmiotu zamawiającego Oprogramowanie, jego kraj, miejscowość i link do witryny internetowej mogą zostać umieszczone na liście referencyjnej klientów prowadzonej przez Administratora. Jeśli dane te podlegają ochronie w sensie ustawy o ochronie danych osobowych, to umieszczenie na liście referencyjnej odbywa się za zgodą Użytkownika.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, poprawiania ich, usuwania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora. Prawa te mogą zostać zrealizowane poprzez żądanie wysłane na adres e-mail: biuro@jaxa.pl.

Polityka „cookies”

Witryna Administratora www.jaxa.pl umieszcza na urządzeniach Użytkowników korzystających z tej witryny, tzw. pliki „cookies”. Są to pliki tekstowe o niewielkich rozmiarach, całkowicie bezpieczne dla urządzeń Użytkowników, służące do prawidłowego rozpoznania urządzenia i poprawnego wyświetlenia strony internetowej Administratora. Administrator korzysta ponadto z zewnętrznych plików cookies w ramach usługi Google Analytics w celu zbierania anonimowych danych statystycznych.
Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies, w tym warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia. Zmian tych może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, w szczególności możliwe jest zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies. Użytkownik może także w każdym momencie usunąć pliki cookies korzystając z odpowiedniej funkcji przeglądarki internetowej, której używa.

Informacje dodatkowe

 1. Złożenie zamówienia w PHU JAXA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu
 2. PHU JAXA przetwarza dane osobowe Użytkownika we własnym zakresie, bez powierzania ich innym podmiotom, z wyłączeniem następujących przypadków:
  • na serwerach firm obsługujących nasze serwisy internetowe jaxa.pl (HERON) i programts.com.pl (HOME.PL S.A.) czasowo przechowywane są kopie korespondencji e-mailowej pomiędzy PHU JAXA a Użytkownikiem. Treści te są zabezpieczone przed jakimkolwiek nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
  • PHU JAXA zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych podmiotom zewnętrznym posiadającym prawa autorskie do zamawianego oprogramowania, o ile znajdują się one na dokumencie sprzedaży (fakturze). W tego typu przypadkach ilość przekazanych danych osobowych ograniczona jest wyłącznie do danych zawartych na dokumencie sprzedaży (nazwa, adres oraz NIP).
  • PHU JAXA ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania)
 3. W PHU JAXA wdrożona jest procedura ścisłej kontroli dostępu do wszelkich danych, w tym do posiadanych danych Użytkowników, w celu ograniczenia do minimum ryzyka ewentualnego naruszenia ich bezpieczeństwa
 4. PHU JAXA zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po cofnięciu zgody na przetwarzanie w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub w przypadku kiedy obligują nas do tego krajowe, unijne lub międzynarodowe przepisy prawa