AKTUALIZACJA ZE

Wersja:11.2

Instalator jest przeznaczony dla tych Użytkowników, którzy mają już zainstalowany program „ZE” i chcą dokonać jego aktualizacji.

Dla tych z Państwa, którzy nie posiadają programu „ZE” ale chcą za darmo wypróbować jego działanie przeznaczona jest strona instalatora początkowego

Jeżeli nie opłaciliście Państwo licencji na wersję 11.2, to instalacja jest płatna – opłata wynosi 15% wartości licencji rocznie liczone proporcjonalnie od daty ostatniej aktualizacji. Dla zabezpieczenia tej płatności licencja zostanie zamieniona na licencję ograniczoną czasowo do dnia 31.01.2021r. W takiej sytuacji prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o dokonaniu aktualizacji, wówczas wystawimy Państwu fakturę a po jej opłaceniu odblokujemy licencję. Czasowe ograniczenie licencji nie powoduje żadnej utraty danych, na programie można normalnie pracować, jednak w przypadku nieopłacenia aktualizacji niemożliwe będzie wprowadzanie nowych dokumentów z datą późniejszą niż data ograniczenia licencji.

Aktualizując program „ZE” instalatorem znajdującym się na tej stronie, przed wykupieniem licencji na wersję 11.2, wyrażacie Państwo zgodę na podane wyżej warunki – w tym warunki cenowe

Jeżeli posiadacie Państwo opłaconą licencję na wersję 11.2, to instalacja jest darmowa – w szczególności powoduje odblokowanie licencji po jej opłaceniu

 

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ I URUCHOMIĆ INSTALATOR AKTUALIZACYJNY PROGRAMU „ZE” – wersja 11.2

Opis instalacji:
przed instalacją należy:
– Ustalić folder „ZE (w opcji „Księgowość: Podsumowania: Informacje techniczne” – pole „Katalog”)
– Wyłączyć „ZE (opcja „Koniec pracy”, program nie może być „schowany” w pasku, w sieci musi być wyłączony na wszystkich komputerach)
– Wyłączyć z paska sterownik „PageScript (ikona sterownika jest widoczna w prawym dolnym rogu ekranu, należy na niej kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu, które się pojawi wybrać „Exit”)
– Zarchiwizować folder ZE w celu zabezpieczenia bazy danych

w trakcie instalacji należy:
– W oknie „Wybierz docelową lokalizację” podać ustalony folder „ZE”.
– pozostałe zapytania instalatora pozostawić bez zmian

po instalacji należy:
– Uruchomić „ZE”
– w oknie DANE UŻYTKOWNIKA sprawdzić wersję oraz datę modyfikacji programu
Po prawidłowej instalacji musi tam być widoczna wersja:  11.2 i data publikacji podana na początku strony.
Symbol (b) za numerem wersji oznacza brak opłaty za aktualizację. W takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować nas o dokonanej aktualizacji, w tym celu najlepiej sporządzić wydruk „Informacje techniczne” w opcji „Podsumowania (wydruki)” i wysłać go na fax (71)735-13-79 albo email biuro@www.jaxa.pl

Lista zmian:

  1. Lista zmian wprowadzonych w wersji 10.2
  2. Lista zmian wprowadzonych w wersji 10.1
  3. Lista zmian wprowadzonych w wersji 9.9
  4. Lista zmian wprowadzonych w wersji 9.8

INSATALATORY POMOCNICZE:

PSCRIPT (dla wersji od 9.9 wzwyż)