Instalator ZE

PROGRAM „ZE” – INSTALATOR POCZĄTKOWY

Instalator jest przeznaczony dla tych z Państwa, którzy nie posiadają jeszcze programu „ZE” ale chcą za darmo wypróbować jego działanie.
Wersja jest w pełni funkcjonalna, zawiera wszystkie opcje programu, jest ograniczona czasowo do daty ważności licencji podanej wyżej.

Aby zainstalować program wystarczy pobrać i uruchomić odpowiedni instalator z tabeli poniżej. W trakcie instalacji najlepiej nie zmieniać żadnych ustawień proponowanych przez instalator. Po instalacji na pulpicie komputera pojawi się ikona: „ZE” (lub „ZE-KURSY”) z której będzie można uruchomić program

 

INSTALATOR POCZĄTKOWY PROGRAMU „ZE”
pełny program na sprzedaż druków (zezwolenia, karty opłat drogowych)
plus moduły dodatkowe: „KURS” (szkolenia kierowców) i „NADR” (nadruki na zezwoleniach)

INSTALATOR POCZĄTKOWY PROGRAMU „ZE-KURSY”
program ograniczony do modułu „KURS” (kursy dokształcające kierowców)

Instrukcja obsługi programu „ZE”
instrukcja w zakresie sprzedaży kart opłat drogowych (format WORD)